8283 Galtås Rocky Född 2023-12-10
Fdv 35 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 110 Tillv 109 Slkkv 105 Slkttv 112 Moder 114 Kalvn 106 Mjölk 113 Föd 127 Aix +22   
Fader INJEMIRA ROBERT REDFORD Q287
Moder 997  Galtås Foxglove fr Title Shot 964
Morfar Haroldson's Title Shot ET 45Y

8284 Galtås Rubble Född 2023-12-28
Fdv 44 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 109 Tillv 107 Slkkv 106 Slkttv 109  Moder 112 Kalvn 98  Mjölk 113 Föd 99 Aix +11  
Fader VENTURE WILDFIRE 136S ET
Moder 1008  PP Galtås Mainglor 971 Ymer
Morfar PP Galtås Ymer 907 Dalle

8285 PP Galtås Tracker Född 2024-01-02
Homozygot polled
Fdv 44 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 111 Tillv 107 Slkkv 109 Slkttv 108 Moder 100 Kalvn 80 Mjölk 108 Föd 104  Aix +4  
Fader KANIMBLA POWER QUEST Q006
Moder 1089  PP Galtås Day 1007 Powerhouse
Morfar FTF POWERHOUSE 7443E

8286 PP Galtås Everest Född 2024-01-05
Homozygot polled
Fdv 39 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 111 Tillv 108 Slkkv 109 Slkttv 110 Moder 102 Kalvn 87 Mjölk 108 Föd 122 Aix +14    
Fader INJEMIRA ROBERT REDFORD Q287
Moder 1110 PP Galtås Day 1006 Worth
Morfar SRF FORT WORTH 118F

8287 PP Galtås Marshall Född 2024-01-12
Homozygot polled
Fdv 43 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 108 Tillv 109 Slkkv 103 Slkttv 110 Moder 110 Kalvn 104 Mjölk 109 Föd 102 Aix +11  
Fader KANIMBLA POWER QUEST Q006
Moder 964  Galtås Foxglove 896 Evident
Morfar 7126 Evident av Gylteboda

8288 Galtås Humdinger Född 2024-01-20
Fdv 42 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 108 Tillv 104 Slkkv 107 Slkttv 108 Moder 110 Kalvn 101 Mjölk 111 Föd 108 Aix +13
Fader VENTURE WILDFIRE 136S ET
Moder 1029  PP Galtås Constance 932 Turbin
Morfar 8059 PP Galtås Turbin 932 Xcelerator

8289 PP Galtås Suma Född 2024-01-26
Homozygot polled
Fdv 42 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex Pro 114 Tillv 106 Slkkv 115 Slkttv 106 Moder 109 Kalvn 107 Mjölk 107 Föd 99 Aix +12 
Fader SRF FORT WORTH 118F
Moder 1118  PP Galtås Lynette Wandil
Morfar 8145 VB PP Galtås Wandil T108

8290 PP Galtås Ryder TV Född 2024-02-04
Fdv 41 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex   Aix  +12
Fader KANIMBLA POWER QUEST Q006
Moder 1090  PP Galtås Constance 1029 Nokia
Morfar VB Nokia av Fiskinge T111

8291 PP Galtås  Skye TV Född 2024-02-04
Fdv 39 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex  Aix  +12
Fader KANIMBLA POWER QUEST Q006
Moder 1090  PP Galtås Constance 1029 Nokia
Morfar VB Nokia av Fiskinge T111

8293 PP Galtås  Danny Född 2024-02-24
Fdv 41 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex   Aix  +13
Fader  8242 PP Galtås Curium 990 Fort Worth
Moder 1128  PP Galtås Day 1034 Tromb
Morfar Karlssons Tromb T107

8292 PP Galtås  Liberty Född 2024-02-09
Fdv 44 kg 200dv kg 365 dv  kg
Navindex  Aix  +12
Fader VB PP Titus av Källmossen T106
Moder 1086  PP Galtås Donna 920 Nokia
Morfar VB Nokia av Fiskinge T111