Snälla, goda mödrar och bra med mjölk till kalven förväntar vi oss av våra kor.