Galtås Södergård

Hänt i Galtås

Nu är alla kalvar är vägda för 200-dagars vikten. 29 tjurar fick snitt på 297 kg korrigerad vikt. 19 kvigor fick 275 kg korrigerad 200-dagars vikt i snitt. 2019-08-29. Alla  kalvar för 2019 finns nu inlagda 2019-04-18  Nu finns det nya avelsvärden på årets kalvar. 2019-05-15
  

Välkomna till Galtås Hereford i Tranås
Galtås Lantbruk innefatter  Slättås, Skrubbe, Galtås Norrgård, Galtås Södergård, Gummelycke och Boda. Vi brukar ca 60 hektar åker och 60 hektar naturbeten. Vi är KRAV-godkända sedan 2001. Vi har en avelsbesättning med polled Hereford och har ca 60 kor som kalvar.
Vi som driver Galtås Hereford är Göran Johansson & Helena Jonsson. Våra barn Lowa Göransdotter, Olof Göransson och Axel Göransson är också delaktiga i verksamheten.

Lowa och Victor gifte sig 18 maj 2019 här i Galtås

Prövningen

Auktionen är avklarad. Vi sålde våra 2 tjurar till Svartsjö och Håkan Andersson. Tack för förtroendet! Vi köpte även 2 tjurar semintjuren Devil av Onslunda T107 och Rutger av Källmossen T103 som kommer att få göra ett gott jobb här i Galtås. Vill ni se resultat från auktionen gå in på:
www.kottrasprovningen.se