Lowa Göransdotter och Victor Lundbäck driver Glimma mjölk AB i Pålänge Kalix. De har mjölkproduktion men även några Hereford som härstammar från oss i Galtås. Bor du lite längre upp landet och behöver en stambokförd Herefordtjur kanske de har en passande tjur.  Kontakt till Lowa 076-824 18 05