Prövningen 2023-2024

8263 PP Galtås Levante Född 2023-01-05
Homozygot polled
Fdv 42 kg 200dv 296 kg 365 dv 532 kg
Blup Mix 110 Pix 110 Fix 94 Aix +9 
Fader Moeskear Topgun
Moder 964  Galtås Foxglove fr Evident 896
Morfar Evident av Gylteboda
T-tal 97 blev tyvärr slakt
Årets prövningskalv

8264 PP Galtås Migjorn Född 2023-01-22
Fdv 46 kg 200dv 296kg  365 dv 597 kg
Blup Mix 106 Pix 109 Fix 93 Aix +6 
Fader Moeskear Topgun
Moder 1029  PP Galtås Constance
Morfar 8059 PP Galtås Turbin 932 Xcelerator
T-tal 108 osåld på auktionen
Årets prövningskalv

Prövningen 2022-2023

8250 PP Galtås Brom Född 2022-02-28
Homozygot polled
Fdv 40 kg 200dv 326 kg 365 dv
Blup Mix 106 Pix 110 Fix 113 Aix +13 
Fader PP Karlssons Tromb T107
Moder 1012 PP Galtås Jewel
Morfar PP Galtås Ymer 907 Dalle +20
Prövningstjur
T-tal 110
Såldes för 50 000 kr till Wäsby

8253 PP Galtås Helium Född 2022-03-06
Homozygot polled
Fdv 40 kg 200dv 326 kg 365 dv
Blup Mix 105 Pix 112 Fix 109  Aix +14 
Fader PP Bårarps Ukelele T105
Moder 1029  PP Galtås Constance
Morfar PP Galtås Turbin 932 Xcelerator
Prövningstjur
T-tal 102
Såldes för 40 000 kr till M & H Lantbruk Skara

Prövningen 2021-2022

8215 PP Galtås Bure Född 2021-02-08
Homozygot polled
Fdv 44 kg 200dv 353 kg 365 dv
Blup Mix 101 Pix 104 Fix 111 Aix +7
Fader FTF Powerhouse 7443E
Moder 990 PP Galtås Katie
Morfar Grellsbo Viper
T-tal 103
 Årets prövningskalv Såldes för 40 000 till Inge Petersson Vittaryd

Prövningen 2020-2021
 

Årets tjurkalv på prövningen.                                T-tal 107 Kropp 83 Muskler 84 Ben 84 Helhet 84 Pungomkrets 35 cm
8193 PP Galtås Ardell Född 2020-03-03
Fdv 41 kg 200dv 334 kg 365 dv 607 kg
Blup Mix 106 Pix 119 Fix 108 Aix +18
Fader Safir av Gylteboda T112
Moder 1001 Galtås Foxglove
Morfar Hometown Big Bang                  Såld för 106 000 kr till Ingemanstorp Hereford i Hörby

Prövningen 2019-2020

8145 PP Galtås Drug Wandil T108 Född 2019-01-10
Fdv 42 kg  200dv 324 kg 365dv 576 kg
Blup Mix 107 Pix 122 Fix 112  Aix +21
FarWirruna Justin J13
Mor 997 Galtås Foxglove fr Title Shot P964
Morfar Haraldsons Title Shot ET45Y
Han fick T-tal 108 och P-tal 113
Han har köpts in av Viking Genetics till semin

8164 PP Galtås Aruval Född 2019-04-04
Fdv 45 kg  200dv 363 kg 365dv 613 kg
Blup Mix 114 Pix 128 Fix 96  Aix  +22
Far Safir av Gylteboda T112
Mor 935 Galtås Lynette fr Goulding P584
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty ET
Han fick T-tal 112 och P-tal 121
Köptes av Susanne Pettersson Edsbruk för
52 000kr

Prövningen 2018-19
8120 PP Galtås Argos Född 2018-01-29
Fdv  46kg  200dv 327 kg  365dv 623 kg
Blup Mix112 Pix115 Fix99 Aix+14
Far JC 743 Fast Time 1SZ
Mor 935 Galtås Lynette fr Goldingpoll 584
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty
T-tal 103 Såld till Håkan Andersson 55 000 kr

8123 PP Galtås Poseidon Född 2018-02-20
Fdv 43kg  200dv 312 kg  365dv 602 kg
Blup Mix103 Pix123 Fix102 Aix +16
Far Safir av Gylteboda T112
Mor 937 Galtås Mainglor fr Gouldingpoll P840
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty ET
T-tal 108 Såld till Svartsjö 72 000 kr

Prövningen 2017-18
Årets prövningskalv Han fick T98
8087 PP Galtås Dooku 926 Calibre född 2017-01-15
Fdv  39kg  200dv 322kg  365dv
Blup Mix110 Pix111 Fix112 Aix +17
Far Days Calibre G74
Mor 926 Galtås Lynette fr Hai P699
Morfar Hai av Stendala T109

Prövningen 2016-17
Årets prövningskalv. Han fick T-tal 104. Han är homozygot polled och Hy-fri. Såldes på auktionen 31 mars till Jan Nilsson Gylteboda för 37 000 kr.

8066 PP Galtås Buzzer 934 Youtube T104 Född 2016-01-29

Fdv 43kg 200dv 327 kg 365dv 584 kg
Blup Mix 106 Pix 116 Fix 102 Aix +14
Far Bare MR You Tube 4Y.
Mor 934 Galtås Lynette fr Stamina P769
Morfar CCR 57G Stamina ET 199S

Prövningen 2015-2016
Årets prövningskalv heter 8033 PP Galtås Armor 769 Xcelerator II som är efter Triara Xcelerator och hans mor 769 Galtås Lynette är efter Star Tohon och mormor 589 GPH Lynette är efter Harvie Jackpot 74J så det är mycket tillväxt i härstamningen. Han fick T-tal 108. Han är inköpt av Viking Genetics för att bli semintjur. Såldes till Risinge Hereford på 2017 års auktion.

Prövningen 2014-2015
Årets prövningskalv ifrån Galtås heter 8013 Galtås Masterpiece. Masterpiece vägde 42kg när han föddes och har följande index: Mix 110 Pix 121 Fix 102 och Aix +21. Han fick T-tal 100 och såldes på auktionen på Gunnarp för 56 000 kr till Eva Nilsson Folkestorp. Tack.
Hans far är NBG 69T The Wonderer 36R ET 3W från Kanada som blev Reserv champion polled tjur på Agribition 2010.
På modersidan är Masterpiece efter vårt fantastiska Lynette-släkte. Hans mor är 699 GPH Lynette fr Magnum P584 Aix +27 och hennes mamma 584 GPH Lynette fr Jackpot 122 är vår genom tiderna bästa ko med Aix på +31 och 2014 etta på topplistan för Herefordkor i Sverige. 699 har tidigare en prövad son, 7876 King av Galtås T113 som blev uttagen till semintjur 2010.

Prövningen 2013-2014
Årets prövningskalv är nu stationerad på Gunnarp.
Det är 7983 PP Galtås Mate 857 Redgate. Modern 857 GPH Jewel fr Java P1674 blev Champion på Svenska Herefordföreningens utställning i Tenhult 2012. Han fick tyvärr T-tal 99 så han är hemtagen.

Prövningen 2012-2013
7964 PP Galtås Nougat T109 är färdigprövad nu och fick T 109. Far är Hai av Stendala T109 och mamma 834 GPH Lynette klassvinnare på Elmia 2011 och helsyster till VB King T113 semintjur från Galtås. Han såldes för 47 000kr.

Prövningen 2011-2012

7925 PP Galtås Spotify  T117. Han har ökat med mer än 2kg om dagen hela prövningen. Han är inte släkt med Baron T119 och King T113. Han såldes för 72000 kr.Vår gemensamhetsägda tjur med Bårarp Bårarp/Galtås Kiwi T-tal 105. Han såldes för 58000kr.

Prövningen 2010-2011
PP Galtås Baron  T-tal 119. Högsta T-talet på prövningen i år med en tillväxt över 2 kg om dagen.Han såldes för 105.000 kr!!!
Nytt prisrekord för Hereford.

Prövningen 2009-2010
PP Galtås King   T-tal 113.  Han blev uttagen till semin.

2006-2007
7800 PP Flipp av Galtås fick T101. Han såldes på auktionen för 27000 kr.

2005-2006
7757 PP Mila av Galtås fick T105 och såldes till semin

2002-2003
7659 PP Valiant av Galtås T104. Han såldes till semin.

2000-2001
7600 PP Extravagnza av Galtås T109. PGA TB-larm på Gismestad blev det webb-auktion. Inte många tjurar sålda så vi tog hem honom och använde själva 1 år. Han såldes därefter till Rudshagen i Värmland.

1998-1999
7113 Pang Polled Krok T106 efter semintjuren WTK Samson. Vår andra tjur på prövningen och han såldes till semin.